Verotus

Tutustu etukäteen tulevan asuinmaasi verotukseen esimerkiksi veroviranomaisen sivuilla.

Lähtö-Käytännön-asiat-Verotus-Kristiina-Andreasson.jpg

Ulkomaille muuttavaa Suomen kansalaista pidetään Suomessa yleisesti verovelvollisena muuttovuoden ja sitä seuraavien kolmen vuoden ajan ns. kolmen vuoden säännön perusteella, ellei hän itse todista verohallinnolle, että hänellä ei ole olennaisia siteitä Suomeen.

Yleisesti verovelvollisena Suomen kansalaisen on ilmoitettava myös ulkomailta saadut tulot veroilmoituksessa kunnes hänestä tulee rajoitetusti verovelvollinen eli verovelvollinen vain Suomesta saaduista tuloista. 

Asuinvaltiolla on pääsääntöisesti oikeus verottaa henkilön maailmanlaajuiset tulot eli henkilö on yleisesti verovelvollinen. Henkilö voi olla toisessa valtiossa rajoitetusti verovelvollinen ainoastaan tästä toisesta valtiosta saaduista tuloista.

Ulkomaille pysyvästi muuttanut Suomen kansalainen maksaa palkastaan verot työskentelyvaltiolle, mutta esimerkiksi Suomesta saadut osinko- tai vuokratulot verotetaan edelleen Suomessa riippuen siitä, miten maiden välisessä verosopimuksessa on näitten tulojen osalta sovittu verotusoikeudesta.

Suomessa sijaitsevasta kiinteistöstä saatu vuokratulo tai luovutusvoitto verotetaan kuitenkin melkein poikkeuksetta Suomessa.

Verosopimukset

  • Suomi on solminut yli seitsemänkymmentä tuloverosopimusta eri maiden kanssa.
  • Tulojen verotusoikeus jaetaan asuinvaltion ja maksajavaltion kesken.
  • Sovittu kaksinkertaisen verotuksen estämisestä.
  • Kahden maan välisiä, poikkeuksena vain yhteispohjoismainen tuloverosopimus.
  • Suurin osa Suomen solmimista verosopimuksista noudattaa OECD-maiden mallisopimusta.
  • Lisäksi Suomi on solminut muun muassa perintö- ja lahjaverosopimuksia.

Lisätietoja verotuksesta

Verohallinto